Romunija

Drapeau

    karpati.jpg (57291 octets)

Blason

 

 

 

Nekaj podatkov

Srednja plača v Romuniji je bila 2013 leta  po zakonu: minimum  324 € če imaš visokošolsko izobrazbo  in 190 € za osebe z nizko šolsko izobrazbo. Penzije se gibljejo okrog 225 €/mesec

La Romunija, po romunsko : România, je ena država v Centralni Evropi sedma država po prebivalstvu v Evropski uniji in 9 po njeni velikosti, to je da ima 238 391 km2 Njena geografija se sklanja okrog Karpatov, Donave in Črnega morja. Meji na Madžarsko, Ukrajino, Moldavijo, Bolgarijo in Srbijo.

Moderna romunska država je proizvod z združevanjem srednjeveških romunofonih provinc, Vlaške, Moldavije (1859) ter Sedmograške ali Transilvanije (1918). Njen trenutni teritorij je iz sredine 20 stoletja. Romuni katerih jezik izhaja iz latinščine, se smatrajo kot potomci Dacijev - dežele Tracije katero je zasedel rimski cesar Trajan leta  106 in dežele vključil v rimsko cesarstvo. Ena druga kompozanta romunskega življa pa so potomci bizantinskega cesarstva kar je ostalo pri Romunih z njihovim pravoslavjem (edini latinski narod ki je pravoslavnega prepričanja)

V času moderne dobe je tu bila Francija Razsvetljenstva ki je navdahnila 1859 leta združevanje Romunije v moderno državo, z idealom emancipacije , napredka, ki se razume kot tretjo romunsko identiteto: revolucionarna kompozanta ki se manifestira z državnimi simboli - zastavo in državno himno.  Institucionalna monarhija se je počasi spremenila v parlamentarno monarhijo med leti 1918 do 1938 Zatem pa je v Romuniji zavladala  večdesetletna diktatura   karlizma, fašizma leta 1940 in nazadnje še komunizma sovjetskega stila ali kova do leta 1989 ki se imenuje tudi PROPAD (Eliberarea : padec komunisticne diktature).

V času tranzicije, Romunija pristopi k Atlantskemu paktu, uspešno konča pregovore in 1.1. 2007 postane članica Evropske unije, čuva pa se svoje stare privilegije, ki jih je imela za časa komunizma z Tretjim svetom.  in tudi z nekdanjimi članicami Varšavskega pakta in Kitajsko. Med tem časom si je nekdanja komunistična nomenklatura čuvala svoje pozicije in se prelevila v nacionalizem, liberalizem, in kot zamenjavo sprejela demokracijo. Številna podjetja in podjetnikov je nastal iz te nomenklature samo eno malo število je uspelo ostati do današnjih dni na površju. Nekatera podjetja ki so dobro prosperirala so se ponudila v prodajo zahodnim multinacionalnim firmam.

Poreklo imena

România, ime dežele , je en neologizem iz XIX stoletja, ki se opira na pogovorni jezik romanskega izvora, in ta romunski jezik je v uporabi že od XVI stoletja. Ta endonim români je povezan na cesartvo, ki ga danes imenujemo bizantinsko, samo uradno pa prihaja od ROMA Rima bivse prestolnice rimskega cesarstva. Do 19 stoletja so se kristjani pravoslavnega obreda smatrali kot rimski potomci , to pomeni da se je vzhodni del rimskaga cesarstva smatral  vsem prebivalcem kot Romeji - bilo to albanci,armenci,arumani,grki in romuni.. Malo pred začetkom grške osvobodilne vojne izpod Turkov, katerim so Turki še zmeraj govorili da so « Roumis » šele potem so se Grki začeli smatrati kot Heleni, medtem ko so Romuni in Aromuni označeni pod eksonimom kot « Vlahi ».

Endonim români s katerim se identificirajo vsi romunofoni ni bil uporabljan v srednjem veku, edino kar so imeli je bil skupni jezik (limba românească) Med rumanofone spadajo moldovean (Moldavija), ardelean (Sedmograška), muntean (osrednja Vlaška), oltean (Oltenija), maramurešean ( Maramureš), bănăsean ( Banat) ali dobrogean ( Dobrudja).

Ta izum Romunijo so iznašli neki francoski misleci Émile Ollivier, Élisée Reclus et Edgar Quinet smatrajoč da se en narod poimenuje po jeziku katerega govori.

Denominacija Romi kakor tudi romanišelski jezik nima nobene zveze z Romunijo, kljub temu da velika večina te etnične skupnosti živi v Romuniji - namreč « Rom » ali « Rrôma »  pomeni samo "človek ali človeško bitje in « Romani Ichel »  pa pomeni skupino ljudi v « Rrômanes » jeziku - CIGANI

Zemljepis

 

Karpati, Donava in  Črno morje so glavne strukture v zemljepisnem pomenu romunske države. Romunija je na 79 mestu na svetu in na 12 mestu v Evropskem prostoru z njenim 237 499 km2 površine. Ta sedanji teritorij je zelo nihal v različnih zgodovinskih obdobjih

Na vzhodnem obrobju, dežele ki formairajo sedanjo Romunijo so bile od konca 18 stoletja  pa do druge polovice 20 stoletja, pod pritiskom carske Rusije potem pa Sovjetske zveze in njihovih naslednic: in tu se je razvila kontroverznost identitete kar zadeva Moldavijo in Moldavce pa tudi en prepir glede meje z Ukrajino je bil na pladnju. Kar se tiče vzhodne skupne meje je Arbitražno sodišče 3 februarja razdelilo mejo med Romunijo in Ukrajino, ki sta se prepirali glede donavskega rokava  Chilia in kontinentalne morske ploščadi: v igri so bili zasedeni teritoriji, ki jih je zavzela SZ leta 1948 po Pariški mirovni konferenci iz leta 1947.

Arbitri so dali Ukrajini samo 2500 km2 od 12.00 km2 kontinentalne ploščadi, katere je Ukrajina zahtevala, toda del manj globokih površin 'lažje izkoriščajočih) pa je ostal kakor je bilo dogovorjeno med državama leta 1997, ko je Romunija pustila Ukrajini "Otok kač". Torej če pogledamo razen v dekolonizaciji po Afriki edina v Evropi je Romunija po drugi svetovni vojni izgubila nekaj teritorija po končanih  mirovnih pogodbah po letu 1945 to je koncem vojne

Topografija in hidrografija

Située dans la partie orientale de la chaîne des Carpates et au nord-est des Balkans, la Roumanie occupe la plus grande partie du bassin inférieur du Danube et les régions montagneuses du bassin moyen du meme fleuve. Le pays s’étage autour de la ligne de partage des eaux entre le bassin versant du moyen-Danube et celui du bas-Danube. Le bassin central transylvain est séparé de la Moldavie a l’est par les Carpates orientales et de la plaine de Valachie au sud par les Alpes de Transylvanie. La Roumanie communique a l’est avec l’océan mondial par l’intermédiaire de la mer Noire ou la Roumanie possede 30 100 km2 de zone économique exclusive qui pourraient receler 100 milliards de metres cubes de gaz[11], dont 24 milles nautiques de zone contiguë et 12 milles nautiques de mer territoriale. Les pays voisins sont la Bulgarie au sud, la Serbie au sud-ouest, la Hongrie au nord-ouest, l’Ukraine au nord et a l’est, et la République de Moldavie (autre pays a majorité roumanophone qui ne fait plus partie de la Roumanie depuis 1940) au nord-est.

Romunija ima kar nekaj naravnih bogastev :

Gledajoc na tla in njene uporabe se vse to deli takole: