Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

3.3 Opis kranjske čebele

 

Kranjska čebela je precej bolj odporna na bolezni zalege v primerjavi z drugimi čebeljimi pasmami.

 

Številne primerjave med posameznimi ekotipi kranjske čebele so pokazale, da je nesmiselno iskati najboljšo čebelo. Selekcijski cilj si lahko zastavimo le znotraj posameznih ekotipov.

Križanje kranjske čebele z drugimi čebeljimi pasmami povzroči velik efekt heterozisa, družine so zelo vitalne, prinosi medu nadpovprečni. Pogosto pa se ob tem poveča tudi agresivnost in rojilno razpoloženje, kar še posebej velja za drugo in tretjo generacijo po vnosu tujih genov. Križanci med kranjsko in italijansko pasmo čebel (obe sta znani kot zelo mirni) so nadpovprečno agresivni. 

 

13  Čebelja varoza je spremenila tehnologijo čebelarjenja in tudi selekcijske cilje

KAZALO ali nadaljujte na Rejski program za kranjsko čebelo