Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

3.2 Opis kranjske čebele

 PHOTO

Čebelja družina na gosto zaseda zadnji del panja. Čebelar s svojimi ukrepi že malce zamuja.

  Način prezimljanja kranjske čebele se ne razlikuje mnogo od načina prezimljanja temne čebele. Italijanska čebela v nasprotju s kranjsko prezimi v večji skupini, matica zaleganja skoraj ne prekine, kar poveča njeno količino porabljene hrane preko zime. S hitrim pomadanskim razvojem pri kranjski čebeli nastopi nevarnost pojava rojilnega razpoloženja. Rojenje je mogoče s primerno tehnologijo, opremo in izkoriščanjem gozdne paše omejiti, ter s tem povečati produktivnost dela.

Kranjska čebela je izredno miroljubna. Mirno sedi na satju, do čebelarja ni napadalna. V tej lastnosti ima prednost pred vsemi drugimi čebeljimi pasmami.

11  Bukovškov oče barva pročelja panjev sredi izletnega pomladnega dne. Mirne čebele ga čisto nič ne motijo.

Kranjska čebela zbira propolis v precej manjši meri, kot pa temna ali kavkaška čebela. To močno olajša posege v panje. Medne pokrovce gradi ravno ali pa izbočeno glede na satno celico. S tem znatno poveča volumen shranjenega medu v satju. Ima odlično razvit občutek za orientacijo, kar je zelo pomembno pri paviljonskem načinu čebelarjenja, saj tako skoraj ne prihaja do zaletavanja v sosednje panje in s tem tudi možnega prenašanja bolezni in zajedalcev. Orientira se pretežno na izgled objekta, manj na barvo. V tem zdaleč prekaša italijansko in temno čebelo. Veliko lažje odkrije gozdno mano, kot pa druge čebelje pasme, zato je popolnoma prilagojena na pašo na iglavcih.

12 Nameščanje opreme na opazovalni postaji gozdnega medenja.

Kranjska čebela s svojim plesom veliko natančneje opiše smer in razdaljo do pašnega vira, kot pa druge čebelje pasme. Ko se konča ena paša, začnejo intenzivneje raziskovati druga območja s ciljem najti nove pašne vire. Pojav trotavih čebel delavk, to je čebel, ki zalegajo trote, je precej kasnejši (30 dni), kot pri temni čebeli (22 dni). To nakazuje, da je socialna struktura v čebelji družini kranjske pasme močnejša, kot pri nekaterih drugih čebeljih pasmah.

KAZALO ali nadaljujte na Opis kranjske čebele 3