Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

3.1 Opis kranjske čebele

 

Kranjska čebela je avtohtona na širšem območju osrednje Evrope - v manjšem delu severne Italije v vzhodnem predelu Karnijskih Alp, v celotni Sloveniji, v večjem delu Avstrije (Koroška, Štajerska, Nižje Avstrijsko, Gradiščansko, v pretežnem delu Madžarske, v delu Romunije, v Zvezni republiki Jugoslaviji, v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Podvrsta se je oblikovala po koncu zadnje  ledene dobe pred približno10.000 leti. Celotna podvrsta kranjske čebele je razdeljena na tri večje skupine - na alpsko (Slovenija, Avstrija, Slovaška), panonsko (Podonavje)  in mediteranski tip.

8 - Čebelnjak v zimskem mirovanju.  

Alpski tip kranjske čebele ima večja krila od čebel drugih pasem. Telo je manjše od telesa temne čebele. Velikost telesa kranjske čebele je v veliki meri odvisna od lege - s pomikanjem proti jugovzhodu so čebele vedno bolj vitke, poleg tega se povečuje njihov temperament.

Območje alpske in panonske skupine kranjske čebele je značilno zaradi dolgih in mrzlih zim. Pomlad je razmeroma kratka, kar narekuje hiter in eksploziven razvoj čebeljih družin. Za celotno  območje so značilna velika dnevna in letna temperaturna nihanja.

 

9 - Kranjska čebela zna v primerjavi z drugimi pasmami izredno dobro izkoristi pelodno pašo.

Kranjska čebela ima dolg rilček, kar je  pomembno pri pridelovanju deteljnih semen. Ciklus razvoja čebelje družine je tesno prilagojen pašnim razmeram. Kranjske čebele prezimijo v malih družinah, matice večinoma ne zalegajo od  oktobra do konca januarja, prva zalega se pojavi v  začetku februarja. Sledi hiter pomladanski razvoj družin in priprava na prvo večjo pašo, ki večinoma nastopi konec aprila ali pa v začetku maja. Pri pomladanskem razvoju včasih opažamo neenakomeren razvoj (prezgodaj ali prepozno razvite družine), kar še dodatno poveča možnost preživetja vsaj določenemu delu družin v zelo spremenljivih naravnih okoliščinah. V daljšem brezpašnem obdobju v poletni vročini matica močno omeji zaleganje. Kranjska čebela poskuša s svojo prilagodljivostjo dobro izkoristiti vse naravne vire hrane, v vseh neugodnih okoliščinah pa matica hitro omeji ali celo prekine z zaleganjem jajčec.

Kazalo nadaljuj na stran 2