Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

05

Dodajanje in zamenjava matic

 

Dodajanje  matic

Spoznanje čebelarjev, kako je uspešnost čebelarjenja odvisna od dobre, mlade matice, je vodilo do večjega povpraševanja po njih. Registrirani vzrejevalci zagotavljajo na slovenskem trgu glavnino vseh potrebnih matic. 

19a - Znanje je osnova napredka tudi pri vzreji matic  

Pogoste so kritike čebelarjev, da niso vedno zadovoljni s kupljenimi maticami.  Razlog za kritike je preprost - previsok je odstotek matic, ki jih družine niso sprejele, ampak uničile. Prepogosto pa se tudi dogaja, da kupljeno dodano matico družina kmalu preleže. Kritike so za vzrejevalce vedno neprijetne ter večinoma tudi neupravičene. Dodajanje in zamenjavanje matic je strokovno delo, ki zahteva od čebelarja dosti praktičnega znanja in poznavanja biologije čebel. 

5.1 Kaj je dobro vedeti pri dodajanju matic?
5.2 Zamenjava oziroma dodajanje matic 
5.2.1 Zamenjava z matičniki 
5.2.2 Zamenjava z neoprašenimi maticami 
5.2.3 Zamenjava z oprašenimi maticami
5.2.3.1 neposredno dodajanje matice
5.2.3.2 posredno dodajanje matice
5.2.4 kako postopamo z matico, ki smo jo dobili od vzrejevalca 
5.2.5 nekaj praktičnih navodil pri menjavi matice
5.2.5.1 dodajanje matice pod zaščitno mrežico               

5.2.5.2

narejenec

5.2.5.3 v nakladnih panjih
5.2.5.4. v listovnih AŽ panjih 
5.2.5.5 v rezervne družine
5.3 kontrola uspešnosti zamenjave matic

KLIKNITE NA TEKST