Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

 

5.2

Zamenjava oziroma dodajanje matic. 

Matice zamenjujemo na več načinov:

     

20 - Vsako uspešno prevozno čebelarstvo potrebuje najmanj polovico dodatnih rezervnih čebeljih družin. To je še posebej pomembno v zadnjem času, ko čebele pesti varoza.

Za tak način menjave matic pa se morajo temeljito pripraviti, majhne družine, prašilčke morajo pripraviti že v predhodnem letu. V njih mlade matice prezimijo. Spomladi jih vsaka družina rada sprejme, ker pa so dodajane matice tedaj že dozorele, je sprejem še toliko bolj zanesljiv. Ob tem spomnimo, kako pomembno je, če ima čebelar tudi nekaj čebeljih družin za rezervo. Ko spomladi matico doda v gospodarski panj, stare matice, ki jo odvzame, ne uniči, ampak jo skupaj z malo zalege in čebel v rezervni panj. Tam matica naprej zalega, čebelar po potrebi odvzema zaležene sate, poleti pa jo zamenja z mlado matico, ki v tem panju prezimi in je spomladi spet na razpolago za nadomestitev kake druge opešane matice.

  POVRATEK ali pa  nadaljujte na   5.2.1

     Zamenjava z matičniki