Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

5.2.5.5

Dodajanje matic v rezervne družine

Matice dodamo lahko najprej v panj z rezervno družino. Ko je v njem nekaj satov zalege, celo rezervno družino dodamo v brezmatični gospodarski panj. Pri nakladnih panjih rezervno družino v dodani nakladi z nekaj polami časopisnega papirja ločimo od brezmatične proizvodne družine. Oba enoti se potem počasi združita in čez nekaj dni panj ustrezno uredimo. Lahko pa rezervne družine tudi prezimimo ter začnemo z izmenjavanjem matic v zgodnjem spomladanskem času naslednje leto.

25 -Matica je bila uspešno sprejeta

 

POVRATEK ali pa  nadaljujte na  5.3

kontrola uspešnosti zamenjave matic