Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

5.2.5.4.

Dodajanje matic v listovne AŽ panje

5.2.5.4. v listovnih AŽ panjih. Tudi pri listovnih panjih (v Sloveniji AŽ panj)  se lahko začasno znebimo starih čebel. Panj popolnoma pregradimo in damo v medišče nekaj satov z zalego in zadosti čebelami. Odpremo mediščno žrelo in proti večeru, ko odletijo vse stare čebele, dodamo matico. Čebele v plodišču je najbolje zaposliti s satom z odprto zalego. Ko bo v medišču že zaprta zalega mlade matice, družino spet uredimo. Lahko pa stvar nekoliko poenostavimo. Prav tako damo nekaj zalege v medišče in odpremo mediščno žrelo, od plodišča pa jo ločimo z nekaj polami papirja. Zvečer dodamo matico in zapremo mediščno žrelo in oba dela družine se počasi združita. Poskrbeti moramo, da je tako v plodišču kot medišču vedno zadosti tekoče hrane.

 

POVRATEK ali pa  nadaljujte na 5.2.5.5 Dodajanje matice v rezervne družine