Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

 

5.1.

Kaj je dobro vedeti pri dodajanju matic? 

Poglejmo nekaj splošnih ugotovitev, na katere moramo pomisliti, preden se lotimo dodajanja oziroma zamenjavanja matic. Med čebelarji krožijo različne informacije o postopkih, kot na primer, s čim je treba matico namazati ali odišaviti preden jo dodamo, da izenačimo duh matice z duhom družine, kamor matico dodajamo. Za uspešno dodajanje je še bolj pomembno obnašanje matice in pogoji ob dodajanju in v času njenega osvobajanja iz matičnice.

Pravkar izležene matice so zelo živahne, hitro se pomikajo po satju, kot bi begale. Take ostanejo še precej časa po oprašitvi. V to se lahko prepričamo, če odpremo prašilček, v katerem matica že zalega, a moramo vseeno paziti, da ne zleti. Bolj ko zalega, bolj se umirja in se končno umiri, ko jo že obkrožajo lastne potomke. Rečemo lahko, da matica dozori po približno 4 - 5 tednih. Noben vzrejevalec jih ne more imeti v prašilčkih toliko časa, ampak jih skoraj vedno odvzame po nekaj dneh zaleganja, ko še niso prav dozorele. Na to mora kupec računati in temu primerno ravnati.

Matice kranjske čebele so rodovitne vsaj štiri leta, lahko pa tudi precej dlje. Na vrhuncu svoje moči so le prvi dve leti. Zato večina čebelarjev ne trpi starejših matic v svojih gospodarskih panjih, po možnosti jih zamenjuje vsako leto.

Pomembno je vreme, ko matice dodajamo in osvobajamo iz matičnic. Uspeh bo zagotovljen v lepem, mirnem vremenu, ko je vsaj nekaj paše. Če je ni, moramo družini, ki ji dodajamo matico, že kakšen dan poprej začeti dodajati sladkorno raztopino in s krmljenjem nadaljevati še potem, ko smo matico že osvobodili iz matičnice. V hladnem in vetrovnem vremenu brez paše, je pametneje, da niti ne začnemo z dodajanjem.

21 A - Če je družina brez matice, začne graditi zasilne matičnike.

Družina, ki ji dodajamo matico, mora biti zanesljivo brezmatična in ne sme imeti nobenega zaleženega matičnika. Pri družini, kateri zamenjujemo matico, zanesljivo vemo, da je po odvzemu brezmatična. Prav tako vemo, da je brez matice narejenec, ki smo ga naredili na enega od znanih načinov. Če pa iz kakršnegakoli razloga nismo gotovi, ali je družina res brezmatična, moramo to preveriti. To storimo na naslednji način. Iz družine, ki ima nepokrito zalego, vzamemo zaležen sat z vsaj nekaj jajčeci oziroma mladimi ličinkami, ga označimo z risalnim žebljičkom in namestimo v sredino plodišča družine, ki jo preverjamo in smo predhodno odvzeli njen sat. Po nekaj dnevih dodani sat z zalego pregledamo. Če so potegnjeni matičniki, v družini zanesljivo ni matice in ji bomo dodali novo. Matičnike potrgamo, sata pa ne damo nazaj, ampak navadno tja, od koder smo ga vzeli.

Zelo pomembna je starost čebel v družini, ki ji dodajamo matico. Stare čebele do nje niso prijazne in prav one so krive, če jo družina ne sprejme. Zato je zelo težko uspešno dodati matico neki družini, ki je bila že dolgo časa brez nje ali so v njej že pojavile zalegajoče čebele trotavke. Poskrbeti moramo torej, da novo matico dodajamo med mlade čebele. Vedeti tudi moramo, da majhne družine rajši sprejmejo mlado matice, kot pa čebelje družine v velikih panjih.

Pomemben je letno obdobje zamenjave matic. Narejencem in brezmatičarjem jo dodajamo pač takrat, ko je za to potreba. Drugače pa je pri zamenjavah matic v proizvodnih panjih, ko moramo sami odločiti, kdaj bomo to opravili. Nekateri čebelarji odločno zagovarjajo menjavo matic v zgodnjem spomladanskem času. Ob prvem pregledu ocenjujejo kvaliteto matice. Če v vsem ne ustreza, jo zamenjajo ne glede na njeno starost. Če je družina slabotna, ji dodajo celoten prašilček skupaj z matico.  

POVRATEK ali pa  nadaljujte na 5.2 Zamenjava oziroma dodajanje matic