Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

Kazalo:

 

01      Medonosna čebela
02      Zgodovinski pregled razvoja in priznanja  kranjske čebele
03      Opis kranjske čebele 
04      Rejski program za kranjsko čebelo 
05      Dodajanje matic

 Kliknite na številko